ПОЛІТИКА КОНФІНЕДНЦІЙНОСТІ

1.Дана політика поширюється на осіб, які взаємодіють з ФОП Добряк В’ячеслав Васильович (далі – Виконавець) при отриманні послуг з тимчасового розміщення з моменту здійснення бронювання чи отриманні послуг без попереднього бронювання.2.Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний обіг таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.3.Політика стосується персональних даних осіб, які взаємодіють з ФОП Добряк В’ячеслав Васильовичпри отриманні послуг з розміщення, та які отримані з наступних джерел: веб-сторінка сайту Виконавця, засоби електронної комунікації (електронна пошта, текстові та електронні повідомлення), реєстраційні форми, соціальні мережі (Facebook, Google, Instagram та інші), маркетингові дослідження (у випадку надання зворотного зв’язку шляхом заповнення анкети неанонімно).


ФОП Добряк В’ячеслав Васильович не перевіряє достовірність наданих персональних даних і не здійснює контроль за її актуальністю. ФОП Добряк В’ячеслав Васильович виходить з того, що Ви надаєте достовірну інформацію та дані і підтримуєте їх в актуальному стані. Відповідальність за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації, персональних даних, несе особа, що їх надала.


Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Вважається, що особа яка здійснює бронювання чи отримує послуги з тимчасового розміщення без попереднього бронювання надає беззаперечну згоду на обробку персональних даних. Здійснюючи Бронювання, Замовник підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з цією Політикою та надає згоду на обробку його персональних даних.4.Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений.5. ФОП Добряк В’ячеслав Васильович не збирає будь-які персональні дані про Вас, окрім інформації, яка свідомо надана Вами. Персональні дані, надані Вами, використовуватимуться лише для цілей надання послуг з тимчасового розміщення та супутніх послуг для здійснення ідентифікації Замовника. Доступ до персональних даних Замовника мають лише уповноважені на це особи ФОП Добряк В’ячеслав Васильович, і такий доступ надається їм виключно в межах надання Замовнику послуг з розміщення та супутніх послуг.6.ФОП Добряк В’ячеслав Васильович може обробляти наступні персональні дані Замовника:


6.1.Ідентифікаційні дані Замовника:

- прізвище, ім’я та по-батькові (копія документа на підтвердження особи);

- адреса реєстрації;

- номер телефону;

- адреса електронної пошти;6.2.Ідентифікаційні дані пристрою Замовника:

- марку, модель та серійний номер пристрою;

- IP-адресу та дані мобільної або інтернет мережі пристрою;

- операційну систему та програмне забезпечення пристрою;

- тип браузера;

- мовні налаштування пристрою.


6.3.Ідентифікаційні дані Гостя, необхідні для повернення коштів:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- номер банківського рахунка у форматі IBAN та номер банківської картки;


6.4.Ідентифікаційні дані третіх осіб, надані Замовником.


6.5.З метою забезпечення надання якісних послуг та покращення обслуговування ФОП Добряк В’ячеслав Васильович може здійснювати запис телефонної розмови з Замовником та зберігати листування.7.ФОП Добряк В’ячеслав Васильович використовуватиме Ваші персональні дані протягом часу, необхідного для досягнення цілей, для яких були зібрані персональні дані, або для дотримання чинного законодавства.8.ФОП Добряк В’ячеслав Васильович вживає відповідні заходи, які спрямовані на забезпечення конфіденційності та захисту Ваших персональних даних.9.Ваші персональні дані можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.10.Ви маєте право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, відкликати згоду на обробку персональних даних.11.ФОП Добряк В’ячеслав Васильович має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку. Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її оприлюднення на веб-сайті: https://obriyvillage.com/ якщо інші умови не передбачені новою редакцією Політики конфіденційності.