ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

З НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Договір публічної оферти з надання послуг з тимчасового розміщення - це пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України укласти публічний договір про надання послуг доступу до сервісу, за умовами якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання Замовнику послуг з тимчасового розміщення (готельних послуг) Замовнику за плату, розміщений на веб-сайті та згідно ст. 641 ЦК України є офіційною публічною офертою.


  • Виконавець – ФОП Герасименко Світлана Володимирівна (код ДРФО: 3000616760), зареєстроване відповідно до законодавства України.
  • Виконавець – ФОП Бойко Вікторія Анатоліївна (код ДРФО: 3081022907), зареєстроване відповідно до законодавства України.


Замовник, (гість (гості), — особа(-и), яка(-і) скористається(-ються) або фактично скористалася(-лися) готельними послугами за цією угодою.


Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі без підписання письмового примірника Договору Сторонами та згоди на обробку персональних даних в момент здійснення бронювання.


Послуги з розміщення — дії Виконавця з розміщення Замовника (гостя) шляхом надання місця для тимчасового проживання в готелі OBRIY holiday village, який розташований за адресою: вул. Заливчого 71-Б, смт Опішня, Полтавська область, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в зазначеному комплексі.


Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання послуг з тимчасового розміщення, зазначена на веб-сайті.


Бронювання — попереднє замовлення, зроблене до початку доби запланованого заїзду.


Підтвердження бронювання - згода готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою.


Скасування бронювання - відмова Замовника від заброньованих послуг.


Веб-сайт – веб-сторінка в мережі інтернет за посиланням: https://obriyvillage.com/


Дата заїзду - дата прибуття Замовника до готелю.


Дата виїзду - дата виїзду Замовника із готелю.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1.За умовами вказаного Договору Виконавець надає Замовнику послуги з тимчасового розміщення, а саме послуги розміщення, тимчасового проживання в готелі OBRIY holiday village за адресою вул. Заливчого 71-Б, смт Опішня, Полтавська область відповідно до бронювання, в Замовник оплачує вказані послуги в порядку, визначеному цим Договором.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


2.1. Договір укладається між Замовником та Виконавцем у формі публічного договору приєднання згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України.


2.2. Прийняттям (акцептом) публічної оферти є здійснення Замовником бронювання або оплата послуг у випадку нездійснення попереднього бронювання. Цим самим Замовник підтверджує згоду з умовами цього Договору та Політикою конфіденційності без застережень та заперечень, а також надає згоду на обробку його персональних даних.


2.3. Кожна Сторона гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.


2.4. Термін акцепту цієї публічної оферти необмежений.ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ НАДАННЯ


3.1. Бронювання (замовлення) послуг з тимчасового розміщення здійснюється шляхом направлення Замовником письмового (через форму, розміщену на веб-сайті) або усного замовлення на бронювання послуг.


3.2. Під час бронювання Замовник надає Виконавцю наступні відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові та копію документа, що підтверджує особу, в тому числі, з використанням порталу електронних цифрових послуг «Дія»;

- номер телефону.


3.3. Відомості, визначені у п. 3.2 цього Договору, використовуються Виконавцем виключно з метою надання послуг за цим Договором та не можуть передаватися третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством (на вимогу суду, інших правоохоронних органів). Порядок обробки та захисту персональних даних визначається Політикою конфіденційності, розміщеною на веб-сайті.


3.4. Оплата рахунка протягом терміну його дії є підтвердження бронювання і підставою для отримання послуг з тимчасового розміщення протягом періоду, зазначеного у бронюванні.


3.5. Продовження розміщення Замовника понад терміни, що вказані у бронюванні, незалежно від його причин (в т.ч. у зв'язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом), а також розміщення Замовників, що прибули без попереднього бронювання проводиться при наявності вільних місць.


3.6. Часом виїзду з готелю є 11 година (за київським часом), часом заїзду – 14 година (за київським часом).ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Вартість послуг визначається Виконавцем на веб-сайті або у пропозиціях в соціальних мережах та сплачується Замовником у національній валюті на підставі рахунка, виставленого Виконавцем за результатами опрацювання бронювання.


4.2. Надання послуг здійснюється на умовах повної передоплати за весь період проживання.


4.3. До вартості послуг включено послуги відповідно до обраного замовлення при бронюванні. Додаткові послуги оплачуються Замовником окремо.


4.4. Ціни на заброньовані та оплачені Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


5.1. Замовник має право скасувати бронювання або змінити дати проживання (за умови наявності вільних місць) не пізніше, як за 7 календарних днів до дати заїзду, вказаної у бронюванні.


5.2. У випадку скасування бронювання за 7 календарних днів до дати заїзду Виконавець повертає Замовнику сплачені кошти протягом тридцяти календарних днів шляхом безготівкового перерахування коштів за реквізитами, наданими Замовником у запиті, відправленому на електронну пошту Виконавця: obriy.hv@gmail.com


5.3. Для оформлення запиту на повернення коштів Замовник повинен надати Виконавцю наступні відомості та документи:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- адресу реєстрації;

- номер банківського рахунка у форматі IBAN та номер банківської картки, з якої було здійснено оплату;

- скан-копію квитанції, яка підтверджує оплату послуг.


5.4. У разі скасування бронювання менше, ніж за 7 календарних днів до дати заїзду або неповідомлення Замовника про скасування бронювання чи неприбуття у визначений у бронюванні день, відмови Замовника від отримання послуг на визначених у бронюванні умовах, дострокового вибуття передоплата у розмірі 100% залишається у Виконавця та не повертається Замовнику.ВІДМОВА У НАДАННЯ ПОСЛУГ


6.1. Виконавець має право відмовити у наданні послуг за умови існування однієї чи більше наступних умов:

- невиконання Замовником умов даного Договору та/або недотримання Політики конфіденційності;

- порушення правил проживання в готелі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших гостей;

- надання Замовником недостовірної інформації під час бронювання;

- перебування Замовника під санкціями;

- порушення законодавства України.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


7.1. Права і обов'язки Замовника


7.1.1. Замовник має право:

- користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в цій публічній оферті (договорі) та в правилах проживання у готелі;

- отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію готелю, вартість послуг, що надаються на території готелю;

- звертатися до співробітників рецепції готелю з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції до уваги адміністрації OBRIY holiday village.


7.1.2. Замовник зобов’язаний:

- беззастережно дотримуватись положень та умов цієї публічної оферти (договору);

- поважати права інших гостей;

- дотримуватись правил поведінки у публічних місцях та правил громадського порядку ( не палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління. Штраф за паління в будинку 10000грн).

не порушувати спокій інших гостей готелю після 22:00 години, дотримуватися правил комендантської години);

- дотримуватись правил проживання в готелі, правил користування об'єктами інфраструктури готелю, правил протипожежної безпеки;

- берегти майно готелю. У випадку втрати чи пошкодження з вини Замовника майна (в тому числі рушників, халатів, посуду, меблів, різного інвентарю, техніки, фурнітури, устаткування тощо), які знаходяться на території готелю, Замовник зобов'язаний на вимогу Виконавця у строк до 5 календарних днів відшкодувати шкоду, розмір якої визначається за ринковими цінами майна чи відновлювальної вартості ремонту такого майна; у випадку нездійснення Замовником оплати вартості пошкодженого (знищеного) майна у встановлений строк, Замовник додатково сплачує штраф у розмірі 10% вартості відновлювального ремонту пошкодженого чи вартості знищеного майна за кожні 10 календарних днів прострочення оплати.

- дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального користування електроприладами і обладнанням готелю;

- письмово повідомляти готель про скасування бронювання;

- під час заселення у номер ретельно оглянути його та повідомити Виконавця про всі виявлені недоліки. Якщо Замовник не повідомив про такі недоліки, він несе за них відповідальність у порядку, визначеному цим Договором.


7.2. Права і обов'язки Виконавця


7.2.1. Виконавець має право:

- відмовити Замовнику у наданні послуг у випадку наявності підстав, визначених п. 6.1 цього Договору;

- на відшкодування шкоди, завданої Замовником, у випадку пошкодження чи знищення майна готелю;

- застосовувати вільні ціни і тарифи та систему знижок на всі послуги, що надаються;

- у випадку закінчення (спливу) узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Замовника в готелі та/або відсутності Замовника за місцем тимчасового проживання протягом більш як 2-х годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Замовника, склавши при цьому опис залишеного майна;

- стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмірах, які визначні цим Договором та правилами проживання у готелі;

- в односторонньому порядку вносити зміни чи доповнення до даного Договору шляхом розміщення на веб-сайті. У випадку незгоди з такими змінами Замовник має право відмовитися від послуг Виконавця в порядку, встановленому даним Договором;

-в односторонньому порядку розірвати даний Договір, якщо Замовник порушує дані правила проживання в готелі.


7.2.2. Виконавець зобов'язаний:

- своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Замовнику оплачені послуги;

- надавати необхідну і достовірну інформацію про послуги з готельного обслуговування, їх види і особливості, про порядок і терміни оплати послуг готелю та надати клієнту на його прохання інші, пов'язані із договором і відповідним готельним обслуговуванням відомості;

- забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

- своєчасно реагувати на прохання Замовників, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах готелю;

- при наданні послуг клієнтам дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання послуг, поданому Замовником;

- дотримуватися Закону України «Про захист персональних даних» та обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, що необхідні для надання послуг з розміщення.

Виконавець не несе відповідальності за матеріальні цінності Замовника, що були залишені в номері, чи втрачені на території готелю з будь-яких причин.ФОРС-МАЖОР


8.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких Сторона, що не виконала зобов'язання цілком чи частково, не мала змоги ні передбачати, ні запобігти розумними методами. До таких обставин непереборної сили, зокрема відносяться: стихійне лихо (повені, землетруси та ін.), пожежі, вибухи, військові дії, терористичні акти, антитерористичні операції (АТО), повстання, революції, громадські заворушення, блокади, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, введення надзвичайного режиму роботи банківської системи, окупація території України, заходи, що вживаються будь-яким урядом або Національним банком України або іншим повноважним органом та обмежують виконання Договору, валютні обмеження, заборони чи обмеження щодо переказу коштів.


8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії цих обставин.


8.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом або визнана обома Сторонами, про що вони складають відповідний акт.АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ТОРГІВЛІ


9.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, клієнти, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для надання впливу на дії або рішення цих осіб з метою одержати які-небудь неправомірні переваги або з іншими неправомірними цілями.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, клієнти, працівники або посередники не здійснюють дії, які кваліфікуються застосованим для цілей даного Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги застосованого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.


9.2. Виконавець погоджується виключити участь в цьому Договорі будь-якого підприємства, головний офіс якого, як відомо, розташований в, або належить громадянину цих країн або контролюється ним, Кубі, Ірані, Північній Кореї, Судані або Сирії, Росії, Білорусії або будь-якого іншого громадянина або підприємства, визначеного в застосованому списку відхилених або обмежених сторін. Виконавець підтверджує, що до виконання ним цього Договору застосовуються всі застосовані закони і правила з імпортного і експортного регулювання, анти-бойкотних і економічних санкцій, які можуть включати, без обмежень, Правила експортної адміністрації США («EAR»), положення або накази Офісу міністерства фінансів США з контролю зарубіжних активів («OFAC»), і будь-які положення або накази Європейського Союзу («EU»).


9.3. У випадку порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених у даній статті дій і/або неотримання іншою Стороною у встановлений даним Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, направивши письмове повідомлення про розірвання.СИСТЕМА БЕЗПЕКИ OBRIY holiday villagе


10.1. Усі гостьові будинки оснащені датчиками диму.


10.2. OBRIY має автономну систему енергопостачання з резервами пального.


10.3. В готелі немає облаштовано укриття (бомбосховища).ІНШІ УМОВИ


11.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, поширюються норми чинного законодавства України.


11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.


11.3. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.